Privacyverklaring

House of Entertainment BVBA is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor verdere informatie kan u ons steeds contacteren op info@houseofentertainment.be.

Persoonsgegevens die wij verwerken

House of Entertainment BVBA verwerkt de persoonsgegevens zoals u die zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door ons contactformulier in te vullen. Afhankelijk van de door u ingevulde velden verwerken wij uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Verwerkingsdoeleinden en wettelijke grondslag

Wij verwerken uw persoonsgegevens zodat wij u kunnen bellen of mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, om goederen of diensten bij u af te leveren of om onze nieuwsbrief aan u te kunnen versturen. We verzamelen deze gegevens met uw toestemming of omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Bewaartermijn

House of Entertainment BVBA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Derden

House of Entertainment BVBA verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingssovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. House of Entertainment BVBA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Indien House of Entertainment BVBA beroep doet op derden voor de verkoop van tickets voor evenementen, deelt deze eventpartner al uw gegevens met ons, zodat wij het evenement waarvoor tickets zijn gekocht kunnen organiseren, het gedrag van klanten kunnen analyseren, een betere service en ondersteuning aan klanten kunnen bieden en voor ieder ander doeleinde zoals is beschreven in ons privacybeleid. Lees ook het beleid van onze eventpartners door voor een uitleg over hoe zij omgaan met uw gegevens.

Alle betrokken partijen zullen de toepasselijke wettelijke bepalingen naleven en onder meer over een rechtsgrond beschikken voor de verwerking van persoonsgegevens. Alle partijen zullen afdoende garanties bieden met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen en de bescherming van de rechten van de betrokkenen waarborgen.

Wijzigen en overdragen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door House of Entertainment BVBA en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kan hiervoor een mail sturen naar info@houseofentertainment.be.

Klachten

Tenslotte willen we u ook meegeven dat u beschikt over het recht een klacht in te dienen. In België kan u hiervoor terecht bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (www.privacycommission.be), in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

House of Entertainment BVBA
info@houseofentertainment.be

Cookies

Lees meer over de verschillende soorten cookies op deze website.

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie